Svet-Stranek.cz
Lesnictví a těžba dřeva
Josef Hirschfeld

nová-stránka-54252:Lesnictví a těžba dřeva

nová-stránka-54252

likvidace klestu drcením pomaloběžnou a rychloběžnou frézou MERI
příprava ploch před zalesněním pro přirozené zmlazení
mechanická příprava půdy pro přirozené zmlazení
úklid klestu na nepřístupných místech do hromad nebo likvidace pálením